Finansiering av bil

Att som leasa en bil från Toyota är som från vilket företag som helst. Toyota Financial Services skräddarsyr utifrån vilka dina behov är, som exempel kan service och reparationer ingå i den månadskostnad som blir med leasingen.

På många sätt är leasing av fordon ekonomisk fördelaktigt, på tjänstebilen.nu kan du läsa mer om leasing. Har företaget god likviditet så kan ju man köpa den kontant, men är det en tjänstebil i den högre prisklassen så är det absolut bättre att leasa bilen. Framförallt så slipper företaget lägga ut hela beloppet för bilen på en och samma gång och företagets likviditet kan öka. Den avgift som man betalar för tjänstebilen är en kostnad som man får göra ett skattemässigt avdrag för.

toyota-suv

Som företagare så blir det lättare att planera ekonomin då kostnaden för leasingen är oftast månatlig och det blir lätt att jobba med resultat- och likviditetsbudgeten. Företaget låser inte sitt eget kapital utan har möjlighet att använda dessa pengar till andra investeringar som behövs göras i företaget. Med leasing gör också att man kan ha en avskrivningstakt som är jämbördig med utvecklingen av värdet på leasingobjektet. Företaget väljer alltså avskrivningstakt och restvärdet på leasingbilen.

När avtalet med leasingföretaget löper ut så kan den som kör bilen välja att köpa den eller så säljer bilfirman bilen företaget man leasat. Om det blir en skillnad mellan restvärdet och försäljningspriset så kommer det företaget som leasat fordonet tillgodo.

Det är inte bara företag som kan leasa bil, även privatpersoner kan leasa ett fordon och få fördelar som man inte har när man köper den kontant. Man kan som privat skriva ett avtal med en bilfirma om privat leasing. Det kan vara fråga om hur många mil du kan köra under avtalstiden. Man kan säga generellt att ju fler mil du ska köra ju dyrare kommer månadskostnaden att bli. Avtalstiden varierar men vanligast är 24 eller 36 månader för privatleasing.